La Fundació

Cal buscar l’origen de la Fundació en la creació de la revista Quadern.
1978. L’industrial tèxtil sabadellenc i escriptor vocacional, Joan Cuscó i Aymamí (1922), va decidir editar una revista que recollís el passat i el present de la cultura de la seva ciutat. Per a tal finalitat, va reunir un grup de persones sota el nom d’Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell. La Diada de Sant Jordi d’aquest any es publicava el primer número.

1980S’edita el llibre De les eixides, amb text de Joan Cuscó i il·lustracions d’Agustí Masvidal, que inicia la col·lecció BibliotecaQuadern.1987. El juliol es constitueix la fundació Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell que s’inscriu al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 320. En són fundadors les persones següents: Joan Cuscó i Aymamí; Lluís Casals i Garcia; Jaume Busqué i Marcet; Joana Olivé i Just; Josep Casas i Cunill; Antoni Sala i Serra; Josep Torrella i Pineda; Joaquim Busquets i Gruart. Joan Cuscó n’és nomenat president.

1997. Es designa com a president a Manuel Costa Fernández.

1998. L’escultor Camil Fàbregas i Dalmau dona a la Fundació la seva casa-estudi del carrer de Migdia de Sabadell.Aquesta donació és el fruit de l’amistat que Joan Cuscó i Aymamí mantenía amb l’artista, de qui s’erigí en protector en els darrers anys de la seva vida. L’edifici rebrà, d’ara en endavant el nom de Casa Fàbregas-Moix, en honor de l’escultor i de la seva difunta esposa, Maria Moix.

El patronat aprova una modificació dels estatuts que inclou l’ ampliació de l’objecte fundacional, el canvi de denominació –Fundació Ars- i el trasllat del domicili a laç Casa Fàbregas-Moix. També es crea el Patronat d’Honor, del que es fa president a Joan Cuscó i Aymamí.

2002. Per iniciativa de Manuel Costa Fernández la Fundació Ars absorbeix la Fundació Tabal, de la que també és president. Amb aquesta fusió s’incrementen els béns de la Fundació i s’amplia el seu objecte social.

2003. El 23 d’abril la revista Quadern compleix 25 anys. És una de les publicacions culturals de més llarga vida a Catalunya.

2008. El dia 3 d’abril es presenta a París el llibre Dictionnaire critique de la littérature européenne des camps de concentration et d’extermination. És el fruit d’un treball transnacional promogut per la Fundació amb la col·laboració de dues institucions europees més: la Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine BDIC (Paris, França) i l’Interdisziplinäre Forschungsgruppe Kz – Memoria Scripta Universität Salzburg (Salzburg, Àustria).Començat l’any 2004 i dirigit per David Serrano Blanquer, va comptar amb una subvenció de la Comissió Europea.

2010. La Fundació Casal d’Europa (en liquidació) designa a la Fundació Ars com a adjudicatària del seu romanent i li demana d’acollir les tasques europeistes que desenvolupa.

2015. La revista Quadern publica el número 200 en el trenta-setè aniversari de la seva creació.


Òrgans de Govern

L’administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen al Patronat i al President.

El Patronat és el màxim òrgan de govern i el President el seu representant.

Actualment, la seva composició és la següent:

 • President: Manuel Costa Fernández
 • Vicepresident: Blai Costa i Creus
 • Secretari: Josep M. Bosch Vidal
 • Administrador: Miquel Masclans Sastre
 • Vocal: Montserrat Carné Penalva
 • Vocal: Pol Costa Creus
 • Vocal: Ana Otero Otero
 • Vocal: Maria de Vallibana Serrano Badia

Existeix també un Patronat d’Honor (de caràcter consultiu) format per les persones següents:

 • Joan Cuscó i Aymamí, President d’Honor
 • Manel Camps Bosser
 • Tomàs Casañas Guri
 • Josep Cuscó Forrellad
 • Rosa Maria Grau Tarruell
 • Maria Assumpta Jané Renau
 • Rafael Llonch Soler
 • Josep Milà Masoliver
 • Josep Simó Deu

Són membres de la Fundació aquelles persones que colaboren en portar a terme les finalitats estatutàries. Aquesta col·laboració pot ser en forma d’aportació econòmica regular o d’aportació de treball. La condició de membre s’adquireix i es perd per decisió del Patronat.


Per tal de complir amb les seves finalitats estatutàries, la fundació s’articula en diversos grups de treball. Aquest grups de treball poden ser indefinits en el temps o limitats a l’execució d’un projecte determinat.

Existeix a més, una coordinadora general de tots els grups de treball que actualment és la patrona Maria de Valllibana Serrano Badia.

Grups Actuals

 • Quadern de les idees, les arts i les lletres és una revista fundada a Sabadell el 1978 per Joan Cuscó i Aymamí que publica cinc números a l’any en format paper i també en format digital. Coordinadora: Pilar Maurell Mongay. En les pàgines centrals acull el projecte zona_zero que, des del 2012, constitueix una plataforma de creació i experimentació artística, que té per objectiu impulsar les arts visuals contemporànies. Coordinen Gemma Cascon i Llorenç Ugas Dubreuil.
 • Arts Visuals és un grup que fomenta la investigació, la posada en valor i la difusió de l’obra d’artistes sabadellencs amb projecció ultralocal. Coordinadora: Maia Creus Castellana.
 • Capital Natural és un grup que pretén informar sobre els principals problemes ambientals que afecten els Vallesos i determinar els criteris educatius que caldria desenvolupar per tal de corregir-los. Coordinador: Ricard Estrada i Arimon.

Grups en Formació

 • Europa grup que promou la col·laboració cultural entre diverses regions europees i la realització de treballs conjunts.

Grups Històrics

 • CILEC (Centre d’Investigació de la Literatura Europea Concentracionària) per la recuperació de la memòria històrica (2004-2011) . Coordinador: David Serrano Blanquer.