Fundació ARS

La Fundació Ars té per objecte la difusió de la cultura, les idees, les arts i les lletres. Entenem per cultura la xarxa d’estructures que permet la cooperació entre les persones. De les múltiples construccions que se’n deriven d’aquest definició, ens ocupem especialment de les idees, les arts i les lletres.

La Fundació també gestiona i estudia diversos llegats, fons i arxius.